मासिक पाळीत स्त्रीला स्पर्श केल्यास काय होते? मासिक पाळीच्या काळात कोणती कामे करू नये महिलांनी बघा ….!!

वास्तु शाश्त्र

प्राचीन काळाची गोष्ट आहे मध्य प्रदेशात एक अतिशय सुंदर नगर होते त्या नगरात देव शर्मा नावाचा ब्राह्मण देव शर्मा यांना सर्व धर्मग्रंथ येत होतो अत्यंत हुशार प्रतिभावान आणि धार्मिक कार्य करण्यास सदैव तयार असते सर्व जातीचे लोक त्यांना खूप मानत असायचे रोज यज्ञ दान आणि सायंकाळची पूजा करत असेल त्याला प्राणी पुत्र मित्र नातेवाईक आणि संपत्ती यांचे आशीर्वाद मिळाले देव शर्मा यांच्या पत्नीचे नाव भगना होते ती एक महान चारित्र्यवान स्त्री होती मग एके दिवशी देव शर्मा यांनी त्यांच्या घरी सत्यनारायणाची पूजा आयोजित सर्व ब्राह्मणांना वैयक्तिकरित्या आमंत्रित केले त्यांनी नगरात राहणाऱ्या सर्व लोकांना पूजा आणि पूजेच्या दिवशी सर्व ब्राह्मण त्यांच्या घरी आले.

 

सर्व ब्रा ह्मणांनी पूजा करून त्यांचा सन्मान त्यांनी सर्व ब्राह्मानंद ब्राह्मण त्यांनी त्या सर्व ग्रामदेव श र्मा त्यांनी आपले कुटुंब आणि अनेक दिवस भुकेलेल्या लोकांना अशा रीतीने सगळ्यांना जेवण करून पूजा केली त्यांचा नंतर एक कुत्रा आणि एक बैल आपल्या घरासमोर बोलत आहे जेव्हा त्या ब्राह्मणांनी कुत्री आणि बैलाची संपूर्ण कहाणी तेव्हा त्याला खूप आश्चर्याचे धक्के बसले.

 

आईवर जे मागील जन्माच्या पापांमुळे या जन्मात कुत्रे आणि बैल ब्रा ह्मण हे दोन्ही खरे तर माझे आयुष्य हे दोघांना कोणत्या कारणास्तव अशा सजीवांचे शरीर मिळाले त्यांच्या उद्धारासाठी मी काय करू असा विचार करून देवाचा विचार स्वतःच्या पालकांचा विचार केला मग त्याला आठवले की मोक्षाचा उपाय फक्त सकाळ होताच वशिष्ठ ऋषींनी देव शर्मा यांचे स्वागत केले

 

तू उदास दिसतोस तुझ्या दुःखाचे कारण काय मला सांगा हे मुनेश्वर मी तुम्हाला नमस्कार करतो तुमच्या दर्शनाने आज माझा जन्मस्थळ धन्य झाला आहे हे मुनेश्वर आज मी तुमच्याकडे शंका घेऊन आलो आहे कृपया फक्त तुम्हीच मला या दुःखातून बाहेर काढू शकता मी अत्यंत दुःखी आणि अशक्त झालो आहे ब्रा ह्मणात होऊ नकोस तुझ्या मनात कोणतीही शंका असली तरी न डग मगता मी तुमच्या शंकांचे नक्कीच निरसरण करीन मग देव शर्मा म्हणतात हे मुनेश्वर काल माझ्या घरी सत्यनारायणाची पूजा ठेवली होती .

 

अनेक ब्राह्मण देवी दैवता देवाची पूजा केली तेवढ्यात एक कुत्री आणि एक बैल माझ्या दारात माझ्या घरासमोर असलेली घटना आहे आमच्या मुलाच्या घरी ब्राह्मणांच्या जीवनासाठी ठेवलेले दूध त्या दुधाच्या भांड्यात एका सापाने तोंड घातले होते ते पाहून मला खूप काळजी वाटू लागली त्या दुधापासून या पूजेसाठी अन्न तयार होणार होते ते दूध सगळ्यांनी खाल्ले असते .

 

तर ते मेले असते म्हणूनच मी त्या भांड्यातील सर्व दूध प्यायली जेव्हा सुनेची नजर माझ्यावर पडली तेव्हा तिने मला बेदम मारहाण केली त्यामुळे माझे शरीराला असेही वेदना झाल्या मला खूप वेदना होत आहेत म्हणूनच मी दुःखी आहे मला हे दुःख सहन होत नाही कुत्रीचे बोलणे ऐकून बैल खूप दुःखी झाला आणि आपली कहाणी सांगून आता मी तुला माझ्या दुःखात मागील जन्मी या ब्राह्मणाचा मी बाब होते.

 

मी खूप दुःखी झालो आहे मग देव शर्मा होऊ लागले माझे आई वडील असे कुत्रे आणि बैलासारखी बोलताना पाहून मला खूप वाईट वाटले मला रात्रभर या विचाराने झोप येत नव्हती मला प्रत्येक क्षणी काळजी वाटत होती मी कधीही कोणतीही बाब केले नाही नेहमीच धार्मिक कार्य केले. माझ्या आई-वडिलांना असा त्रास सहन करावा लागतो म्हणूनच मी आज तुमच्याकडे आलो आहे.

 

कृपया तुमच्या योगसामर्थ्याने उत्तर शोधा आणि मला सांगा की माझ्या आई वडिलांची अशी दुर्दशा का झाली आहे आणि त्यांच्या उद्धारासाठी मी कोणती कृती करावी ध्यान करून त्या ब्राह्मणाच्या आई वडिलांचे मागील जन्मा चे ब्राह्मण तुमच्या आई-वडिलांनी त्यांच्या मागील जन्मात एक गंभीर पाप केले आहे त्या बापामुळे त्यांची आजची अवस्था केली आहे त्यांची आज अशी अवस्था बापाला जा णून घेतले दिवशी त्यांनी एका दशी एकादशी व्रता च्या गाईंना त्यांनी कधीही चारा दिला नाही त्यांनी आपल्या मित्रांचे श्राद्धही नीट केले नाही.

 

त्याच्या मागच्या जन्मी तुझ्या वडिलांनी तुझ्या आईच्या जन्मी धारण तुझ्या आईने मासिक पाळी असतानाही जेवण बनवले करताना देवाच्या तुळशीला पाणी अर्पण केले मासिक पाळी असतानाही तिने ते देवाला अर्पण केले या कारणास्तव एक महान पाक मानले जाते मासिक पाळीच्या काळात ती तीन दिवस अपवित्र होते मासिक पाळीच्या काळात स्त्रीने पूजा करणे, स्त्रीने या तीन दिवसात यामुळे पतीचे आयुर्मान कमी होते मासिक पाळीच्या वेळी झाडे आणि तुळशीला स्पर्श करू नये.

 

मासिक पाळीत असलेल्या स्त्रीसोबत सुद्धा समागम करणे जो कोणी मासिक पाळीच्या कपड्यांना स्पर्श करतो तो ब्रह्म हत्याचे पाप करतो त्यालाही अपराधी वाटतं मासिक पाळीच्या स्त्रीच्या शरीरात तीन दिवस राहते आणि चौथ्या दिवशी स्नान करून ती पवित्र होते चौथ्या दिवशी आंघोळ केल्यावर मासिक पाळीच्या स्त्रीने आपल्या पतीच्या चेहऱ्याकडे पहावे दुसऱ्याच्या चेहऱ्याकडे पाहुणे पती जवळ नसेल तर सूर्य देवाकडे पहावे गुरु वशिष्ठ सांगतात हे ब्राह्मण या बापामुळे तुझा बाप बैल म्हणून जन्माला आला आणि आई कुत्री म्हणून देव शर्मा म्हणतात .

 

हे मुनेश्वर आता कृपया माझ्या मातापित्यांच्या उद्धारासाठी उपाय सांगा कोणती कामे करून आता मी तुम्हाला सांगतो कोणत्या कारणास्तव स्त्रीला मासिक पाळी करावी लागते स्त्रीला मासिक पाळी करावी लागते त सत्ययुगात काल नावाने प्रसिद्ध एक राक्षस होता तो राक्षसी असल्यामुळे त्याचा स्वभाव खूपच उग्र होता तो नेहमी लढायला तयारच होता एके दिवशी तो वृद्ध चुरासह स्वर्गलोकात चढू लागले युद्ध करू लागले तर राक्षसाकडे खूप शक्तिशाली शस्त्रे होते.

 

जे देवता सहन करू शकले नाही आणि ते ब्रह्मदेवांकडे पळून गेले तेव्हा ब्रह्मदेवांनी त्यांना कसे हरवायचं हे सांगितले आणि राक्षसाला पराभव करण्याचा उपाय सांगितला . हे इंद्रदेव तुम्ही याच क्षणी महर्षींकडे जावा ते तुम्हाला त्यांच्या शरीराच्या हाडांपासून शस्त्रे पुरवतील त्याच शस्त्रांचा वापर करून तुम्ही वध करू शकाल महर्षी आश्रमामध्ये जातात त्यांची प्रार्थना करतात आणि त्यांना शस्त्र देण्याची विनवणी करत असतात जगाच्या कल्याणासाठी ते स्वतःच्या हाडांपासून शस्त्रे तयार करून देतात .

 

सर्व देवता युद्ध करण्यासाठी तिथे गेले देव आणि दानवांमध्ये भयंकर युद्ध होते सर्व देव दानवांची युद्ध करत असतात त्यासाठी आकाशामध्ये ते सर्वजण जमा होतात युद्धात तुटून पडतात. अग्नी देवाने अग्नीच्या हल्ल्याने जबाबदारीने पेलायला लागतात. अग्नीमुळे सर्व अवयव जळायला लागतात वरून देव पाण्याचा वर्षाव करतात आणि राक्षसांना बुडवतात त्यामुळे राक्षस गर्जना करू लागतात.

 

अशा मुळे अनेक दिवस देव आणि दानव यांच्यामध्ये भयंकर संयुद्ध चालू असतं तेव्हा देव इंद्र आणि रुद्र समोरासमोर येतात आणि तेव्हा घनघोर युद्ध होते आणि त्यावेळेस देवराज इंद्रसुराचा जोरावर रुद्रा शिरा चा आवाज करतो.

Leave a Reply

Your email address will not be published.