कावळा आपल्याला देतो आपले नशीब बदलण्याचे हे १४ संकेत नक्की वाचा काय आहेत हे संकेत?

वास्तु शाश्त्र

मित्रांनो सकाळी उठल्यावर कावळा वरती बसून किंवा घराच्या आसपास बसून काम करत असेल सातत्याने त्याची कावकाव जर थांबत नसेल तर हा एक खूप मोठा संकेत आहे की एखादा पाहून हा आपल्या घरामध्ये येऊ शकतो अतिथी आगमनाचा हा संकेत आहे अगदी जवळ जवळ 99% च्या वर हा संकेत खरा ठरलेला आहे किंवा घरावरती बसून सातत्याने कावकाव करत असेल तर हा अतिथी आगमनाचा संके त आहे .

 

दुसरी गोष्ट त्यामध्ये जाताना जर दोन कावळे एकमेकांच्या तोंडात जर कोणत्याही स्वरूपाचा अन्न देत असतील हे कावळा आपल्या चोचीने दुसऱ्या कावळ्याच्या चोचीमध्ये अन्न भरवत आहे जर हे तुम्हाला दिसलं काय खूप शुभ संकेत असतो आणि नजीकच्या भविष्यात काहीतरी चांगली बातमी काहीतरी शुभ वार्ता आपल्या बाबतीत वैशाख महिन्यामध्ये जर कावळा एखाद्या हिरव्यागार वृक्षावरती शर्ट बनवत असेल तर यावर्षी पाऊस चांगला होणार आहे.

 

 

शेतकरी वर्ग आहे शेतकरी वर्ग अगदी प्राचीन काळापासून या संकेताचा वापर करत आलेला आहे हे यावरून त्याला स्पष्टपणे कळतं. अजून एक खूप चांगला संकेत आहे की जर कावळा त्याच्या तोंडामध्ये धान्य ओली माती मे चिखल किंवा एखादा फळ घेऊन जर आपल्या घरापर्यंत येत असेल घरावरती बसला घराच्या अंगणामध्ये जर बसल्या झाडावर याने अचानक धनप्राप्ती होते.

 

फार मोठा संकेत आहे अचानक धनप्राप्तीचा हा अनपेक्षित ठिकाणाहून धन पैसा तुमच्याकडे येऊ शकतो तर येणार आहे मात्र ही संधी हातून जाणार नाही याचीही आपण काळजी घ्या कारण पैसा तर येणार आहे मात्र तो तुमच्या हातात पडायला हवा तो तुमच्या पदरात म्हणायला हवा यासाठी आपण प्रयत्न जोरदार करू नका आणि बऱ्याच घरांमध्ये कमी झालेले आहेत.

 

मात्र तरीसुद्धा पाण्यासाठीची वणवण थांबली नाही तर एखादी स्त्री महिला काढा तर घेऊन जात असेल आणि कावळा जर त्या माठावरती बसत असेल तर हा त्या स्त्रीसाठी खूप मोठा शुभ संकेत आहे त्या स्त्रीच्या बाबतीत काहीतरी शुभ घटना लवकरच घडणार आहे मदतीने दुपारी किंवा दुपार होण्यापूर्वी उत्तर दिशेने किंवा पूर्व दिश ेने झाडावरती बसलेला कावळा जर मोठमोठ्याने बोर्डत असेल गावकाव करत असेल तर यातून काव का व कानी पडेल त्या व्यक्तीला स्त्री सुखाची प्राप्ती होते.

 

 

त्या व्यक्तीला तरी सुखाची का दुपार होण्यापूर्वी किंवा बरोबर दुपारी जर पूर्व दिशेने किंवा उत्तर दिशेने आपल्याला कावकांचा आवाज येत आहे आणि हा कावळ्याकडे झाडावरती बसलेला तर त्यातूनच स्त्री सुखाचा संकेत मानला गेलेला आहे तुम्ही कुठेतरी जात आहात एखादा प्रवास करत आहात आणि त्यावेळी जर एखादा कावळा कावकाव करत तुमच्या उजव्या बाजूने निघून गेला आणि तो उजव्याच बाजूने पुढे पुढे तुमच्या डावीकडे गेला नाही तर या तुम्ही एखाद्या प्रवासासाठी जात आहात.

 

एखादा कावळा तुमच्या उजव्या बाजूने पूर्ण तोडत चाललेला आहे आणि तो उजव्याच बाजूने निघून गेला तर हा संकेत हे सांगतो की लवकरच तुम्ही जे काम हाती घेतलेला आहे किंवा तुम्ही प्रवासाच्या कारणासाठी करत आहात ते कारण पूर्णपणे सफल होणार आहे त्या कामामध्ये तुम्हाला पूर्णतः यश प्राप्ती होणार आहे जर एखादा कावळा आपल्या त्वचेमध्ये एखादा कपड्याचा तुकडा घेऊन तर उडत उडत चाललेल्या तुम्हाला संकेत आहे तुमच्या बाबतीत एखादी शुभ घटना घडवू शकते.

Leave a Reply

Your email address will not be published.